Baibele ya bana

Dipolelo tsa baibele tse o di ratang . Ga e rekisiwe

Kgolagano e kgologolo

Ntsha faele ya polelo
Ntsha buka ya go kalara
Ntsha buka ya go kalara
Download Audio File
Ntsha faele ya PDA
Ntsha faele ya tiro
Ntsha faele ya tiro
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe
2 Go sa utlwing ga batho
3 Noa le Morwalela wa metsi