.ኪታበ ቁራን ለወልዲቸ

ኪታቦ ቁራን ውስጠ ዩወዱዋን ወግሽግ. ተወለምከ ነፃ.

.ኪታብ ቁራን ለወልዲቸ ይረከቡ

.የኛ ኤቴ

Winnipeg: .ዊኒፔግ በካናዳ ቀመና አትራካቢ ደር ኤይት ኤታ ሳአፍት በቀል አምሳ ኪም ያላንሰብ ያለይ ከተማ ኤት.

.ከተቢኛ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

.ኢሜል ላኩነ

እባኮ ባዳነ ኤታ አፋነ ያዋልኩ.

Newsletter Sign Up