.ኪታበ ቁራን ለወልዲቸ

ኪታቦ ቁራን ውስጠ ዩወዱዋን ወግሽግ. ተወለምከ ነፃ.

.የእኛ ይባድ

.ማቴዎስ 19 14 ኢሳ ቀልቀሌ ወልድ ወደ ያሄነ ኤተ የሙጡ፡አትተሩይም፡የሰመይ ወሸይብሂንኩ የባሉኮ ናረ ባለ

.ኪታ ቁራን ለወልዲቸ በባደ እንቁፍ፡በሙባኤል ስልክ/ፒዲኤ፡ ባተበ ቀለምትራክቶችንእነ የቀለም ኪታቢቸ ደበሎኔ ምሲለ የኪታብ ቁራንወክሺቸ አነ ተዛምጅ ኩትቢቸ ባሉላሌ ቅሬታቶ እናሚያየበቢትኖትለወልዲቸ ሊችሉላሶት ይትረከባ።ሀድ ወልድ ሊያዋልክ ያቀትላን።.

.አ እነ የኪታብቸ ቁራን ወክሺክቸ ባቀተሊ ልክ ለ1.8 ቢሊ በባድ ወልዲቸ በነፀ ይቶባን.

ዜና ኪተብቸይትከተቡ