.ኪታበ ቁራን ለወልዲቸ

ኪታቦ ቁራን ውስጠ ዩወዱዋን ወግሽግ. ተወለምከ ነፃ.

.ለወልዲቸ ኪታብ ቁራን ዋቦተ