Bibliya para sa mga Bata

Ang Inyong Mga paboritong kuwento mula sa Bibliya. Walang Bayad.

Ang Lumang Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto Watch on Youtube Read the Bible
1 Nang Ginawa Ng Panginoong Dios Ang Lahat
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Genesis 1-2
2 Ang Pasimula Ng Kalungkotan Ng Tao
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Genesis 3-6
3  Si Noe At Ang Malaking Baha
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Genesis 6-10
4 Ang Pangako ng Diyos Kay Abraham
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Genesis 11-21
5 Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Genesis 22-24
6 Si Jacobo Na Mandaraya
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Genesis 25-33
7 Naging Alipin ang Paboritong Anak
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Genesis 37, 39
8 Pinarangalan ng Diyos ang Alipin na si Jose
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Genesis 39-45
9 Ang Prinsipe Mula sa Ilog
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Exodus 2
10 Ang Prinsipe Na Naging Pastol
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Exodus 2-5
11 Paalam Paraon!
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Exodus 4-15
12 Apatnapung Taon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Exodo 15 - Mga Numero 14
13 Josue Ang Tagapamahala
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Josue 1-6
14 Si Samson, Malakas na Lalake ng Panginoon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Hukum 13-16
15 Ang Maliit na Kawalan ni Gideon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Hukom 6-9
16 Ruth: Isang Kuento ng Pagibig
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Aklat ni Ruth
17 Si Samuel, ang batang lingkod ng Diyos
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Samuel 1-7
18 Ang Makisig at Hangal na Hari
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Samuel 8-15
19 Ang Batang Pastol na si David
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Samuel 16-20
20 Si Haring David (Unang Bahagi)
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Samuel 24-31
21 Si Haring David (Pangalawang Bahagi)
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       2 Samuel 1-12
22 Ang Marunong na Hari na si Solomon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Mga Hari 1-12
23 Mga Mabuting Hari, Mga Masasamang Har
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       2 Kronik 33-36
24 Ang Propeta ng Apoy
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       1 Mga Hari 17-19; 2 Mga Hari 2
25 Si Eliseo, Lalaking Mahimala
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       2 Mga Hari 2-13
26 Si Jonas at ang Malaking Isda
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Jonas
27 Nakikita ni Isaias ang Hinaharap
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Isaias 1, 6, 7, 9, 53
28 Jeremiah, ang Taong Puno ng Luha
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Jeremiasc
29 Si Esekiel: Lalaking Puno ng Pangitain
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Esekiel 1-37
30 Ang Magandang Reyna Na Si Esther
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Esther 1-10
31 Si Daniel na Bihag
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Daniel 1-2
32 Si Daniel at ang Mahiwagang Panaginip
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Daniel 2
33 Ang mga Lalaking Hindi Yumukod
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Daniel 3
34 Si Daniel sa Kulungan ng mga Leon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Daniel 6
35 Ang Dakilang Pader ni Nehemias
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Nehemias

Ang Bagong Tipan

I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto Watch on Youtube Read the Bible
36 Ang Kapanganakan ni Hesus
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Mateo 1-2; Lucas 1-2
37 Ang Taong Isinugo Mula sa Diyos
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 3, 14:1-14:13
38 Ang Pagtukso Kay Hesus
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 4:1-4:11
39 Si Hesus ay Pumili ng Labing Dalawang Apostoles
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 4:18-7:29
40 Mga Himala ni Hesus
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 8:14-9:3
41 Ang Pagbisita kay Jesus ng Isang Lider sa Templo
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Juan 2:13-3:22
42 Si Hesus, ang Dakilang Guro
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 5-7
43 Ang Magsasaka at ang Binhi
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 13:1-13:23
44 Ang Mayaman at ang Dukha
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Lucas 16
45 Ang Nawala at Natagpuang Anak
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Lucas 15:11-15:32
46 Ang Mabuting Samaritano
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Lucas 10:25-10:42
47 Ang Babae Sa Tabi Ng Balon
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Juan 4:1-4:32
48 Hinimpil ni Hesus Ang Bagyo sa Kadagatdagatan
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 8:23-8:27
49 Ang Batang Babaeng Nabuhay Muli
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Marcos 5:21-5:43
50 Pinagaling ni Hesus ang Bulag
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Marcos 10:46-10:52
51 Pinapakain ni Hesus ang 5000 (limang libong) Taohan
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mateo 14:14-14:21
52 Si Hesus at Si Lasarus
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Juan 11:1-11:45
53 Si Hesus at Si Zaqueo
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Lucas 19:1-19:10
54 Ang Unang Pasko ng Pagkabuhay
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
55 Ang Pasimula ng Simbahan
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Gawa 1-4
56 Ang Simbahan Ay Humaharap Ng Gulo
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Gawa 5-7
57 Si Pedro at Ang Kapangyarihan ng Panalangin
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Gawa 9:32-9:43
58 Ang Umuusig ay Naging Mangangaral
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Gawa 8-9
59 Ang Katakatakang Paglalakbay Ni Pablo
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat   I-download ang PDA file       Mga Gawa 16:16-16:40
60 Ang Langit, ang magandang tahanan ng Diyos
I-donwload ang File ng Kuwento I-download ang file ng Kinukulayang Aklat I-download ang file ng Kinukulayang Aklat Download Audio File I-download ang PDA file I-download ang File ng Pulyeto I-download ang File ng Pulyeto
YouTube Video
Juan 14:1-14:6
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento
Ang Kuwento