Tiŋanli bila po

Ni laabaali nin bua yaaba ki cie. Cain fanma.

Tiŋanli laabaali

I laabaali paki PDF Reader

kudaalikpeligu

Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Download Audio File Ling mi mam ban yi yein yaal nine ling tiri maam coul ling tiri maam coul Read the Bible
1 Be yaa yoguna yo ke utienu tagi likuli
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul   Ling mi mam ban yi yein yaal nine     Mi cilima 1-2
2 O nilo pabüdi cilima
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul         Mi cilima 3-6
3 Nowe len ñincianbolinkaama
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul   Ling mi mam ban yi yein yaal nine     Mi cilima 6-10

kudaalipangu

Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Download Audio File Ling mi mam ban yi yein yaal nine ling tiri maam coul ling tiri maam coul Read the Bible
36 Jesu maalu
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul   Ling mi mam ban yi yein yaal nine     Matieu 1-2, Luca 1-2
54 Pak Janma cicilima
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul   Ling mi mam ban yi yein yaal nine     Mattieu 26-28, Luc 22-24, Jan 13-21
60 Aljani, Utienu dieŋangu
Fidi ta laabaalo naama Tili yua pia ŋmadi ling maam coul Tili yua pia ŋmadi ling maam coul   Ling mi mam ban yi yein yaal nine     Jan 14; 2 Corinthi 5; Duagidima 4, 21, 22