𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐍𝐬𝐨 𝐍𝐤𝐞 𝐔𝐦𝐮𝐚𝐤𝐚

𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨 𝐤𝐚𝐜𝐡𝐚𝐬𝐢 𝐚𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐠𝐢 𝐬𝐢 𝐧𝐚 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐍𝐬𝐨. 𝐍'𝐞𝐤𝐰𝐮𝐠𝐡𝐢 𝐮𝐠𝐰𝐨 𝐨𝐛𝐮𝐥𝐚.

𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨 𝐍𝐤𝐞 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐍𝐬𝐨

𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨 𝐀𝐝𝐨𝐛𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

𝐀𝐠𝐛𝐚 𝐎𝐜𝐡𝐢𝐞

𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐚𝐠𝐛𝐚
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐚𝐠𝐛𝐚
Download Audio File
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐞𝐤𝐰𝐞𝐧𝐭𝐢
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐦𝐠𝐛𝐚𝐬𝐚 𝐨𝐳𝐢
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐦𝐠𝐛𝐚𝐬𝐚 𝐨𝐳𝐢
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Oge/mgbe Chineke kere ihe nile
2 Mbido ntarama ahuhu nke mmadu bidoro

𝐀𝐠𝐛𝐚 𝐎𝐡𝐮𝐮

𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐚𝐠𝐛𝐚
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐚𝐠𝐛𝐚
Download Audio File
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐅𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐞𝐤𝐰𝐞𝐧𝐭𝐢
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐦𝐠𝐛𝐚𝐬𝐚 𝐨𝐳𝐢
𝐁𝐮𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐰𝐮𝐤𝐰𝐨 𝐦𝐠𝐛𝐚𝐬𝐚 𝐨𝐳𝐢
Watch on Youtube
Read the Bible
54 Emume mbu maka onwu na mbilite n'onwu Jisos
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨

𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨
𝐀𝐤𝐮𝐤𝐨